Home      Over      Vaargebied      Bemanning      Contact      Boeken & Reserveren

Vaargebied

Stavoren is de uitvalsbasis, centraal gelegen voor het zeilen op IJsselmeer, Markermeer en Waddenzee.

IJsselmeer
Het IJsselmeer is in 1932 met het aanleggen van de afsluitdijk van zout water langzaam zoet water geworden. De diepte is gemiddeld zo'n vijf meter en op verschillende plaatsen is het zelfs nog geen meter diep. Deze ondiepten zijn gemarkeerd met rode of groene boeien die weer af te lezen zijn op waterkaarten. Door deze ondiepte is er op het IJsselmeer een korte golfslag. Met zuidwesten wind is dat voor de haven van Stavoren zeer goed merkbaar.
In het verleden leefden veel mensen van de visserij op het IJsselmeer. Tegenwoordig is er weinig visserij in dit gebied als gevolg van de internationale en economische ontwikkelingen. In de afgelopen jaren is zeilen voor het plezier toegenomen.
Het IJsselmeer is rijk aan verschillende soorten watervogels zoals aalscholvers, visdiefjes en zelfs is er ooit een kolonie flamingo's neergestreken. Er zwemmen tal van vissoorten waarvan de IJsselmeeraal oftewel de paling wel de meest bekende is.

Waddenzee
Ook de Waddenzee is vanuit Stavoren uitstekend te bezeilen. De Afsluitdijk kan via twee sluizen gepasseerd worden, namelijk bij Den Oever aan de westkant en bij Kornwerderzand aan de oostkant. Met haar eb- en vloedbewegingen, waardoor er steeds stukken zeebodem zichtbaar worden en weer onderlopen, verandert de Waddenzee van uur tot uur. Het is een broedplaats van vele watervogels, vissoorten en op de bodem groeien mosselen en andere schelpdieren. Een enkele keer kun je daar verrast worden door een of meerdere zonnebadende zeehonden. U zult zien dat de waddenzee niet voor niets een plaats op de Unesco wereld-erfgoedlijst heeft gekregen. De golfslag is er lang door de open verbinding met de Noordzee. Als het tij gunstig is, kan een Waddeneiland als Terschelling, Vlieland of Texel aangedaan worden. Droogvallen op een zandplaat behoort daarbij tot de mogelijkheden. Ook kunnen er plaatsen aan de vaste wal bezocht worden zoals bijvoorbeeld Harlingen en Franeker. Zie ook www.dewaddenzee.nl

Markermeer
Het zuidelijker gelegen Markermeer is vanuit Stavoren ook goed te bereiken en met gunstige wind kan ook in een dag naar Amsterdam gezeild worden. Aan het markermeer ligt het oude stadje Hoorn. Tussen Hoorn en Amsterdam kan de Gouwzee aangedaan worden met de plaatsen Volendam, Monnickendam en het schiereiland Marken.

Havenplaatsjes
Stavoren is een centraal gelegen uitvalsbasis voor het zeilen op IJsselmeer, Markermeer en Waddenzee. Aan het IJsselmeer liggen vele kleine oude stadjes, vaak vissersplaatsjes, zoals Urk en Lemmer in zuidoostelijke richting, de authentieke stadjes Medemblik en Enkhuizen aan de westkant en pittoreske Friese plaatjes Hindelopen, Workum en Makkum in het noorden. Daarnaast is Lelystad een voorbeeld van het nieuwe ingepolderde land.
Kijk voor meer informatie over inpolderen in Nederland op YouTube The Films of Ernest Kleinberg: The Netherlands: Struggle for Land voor een 30 minuten durende zeer educatieve oude film over de geschiedenis van de inpoldering en bescherming van het kleine Nederland. Engels gesproken. In de film wordt ook getoond hoe destijds de nieuwe dijken werden geplaveid met basalt keien om de dijken te beschermen. De huidige eigenaar van Zeilschip ‘De Samenwerking’ Toon Gores, heeft als 16 jarige werkend op het schip van zijn eerste baas, meegewerkt aan het aanbrengen van deze keien en dus indirect meegewerkt aan het aanleggen van de polders.

Het weer
Het weer in Nederland is zeer afwisselend. De zomertemperaturen liggen tussen de 18 en 30 C, in het voor- en najaar liggen de temperaturen tussen de 12 en 20 C. De wind komt vaak uit zuidwestelijke richting en regenbuien zijn ons ook in de zomer niet vreemd. Op n vaardag kunnen verschillende weertypen de zeiltocht benvloeden. Zoals de windsterkte die flink kan variren en ook verrassend van richting kan veranderen. Vertrekken met regen en aankomen met zon is geen uitzondering.